Gran Canaria School of Languages


Metoda

Metoda nauczania kt?ą stosujemy w Gran Canaria School of Languages kładzie nacisk na rozw? wszystkich umiejętności językowych jednocześnie (komunikacja werbalna, produkcja tekst? pisanych, poprawne zastosowanie struktur gramatycznych w sytuacjach praktycznych, rozumienie tekstu czytanego oraz ze słuchu). Jest to zatem metoda stanowiąca kombinację metody komunikatywnej z metodą tradycyjną. Najważniejszym celem naszych kurs? jest sprawienie, by nasi uczniowie umieli płynnie i poprawnie porozumiewać się w języku hiszpańskim w sytuacjach z życia codziennego. Na zajęciach porozumiewamy się z lektorem oraz pozostałymi uczestnikami kursu wyłącznie w języku hiszpańskim.

 

Zajęcia odbywają się tylko i wyłącznie w języku hiszpańskim.Cursos intensivos de español

Aby zmotywować uczni? do komunikacji w obcym języku (należy pamiętać że przebywając na Gran Canarii nasi uczniowie przebywają w środowisku hiszpańskojęzycznym i mają kontakt z jezykiem r?nież poza szkołą), lektor prezentuje poszczeg?ne zagadnienia językowe wyjaśniając ich praktyczne zastosowanie w codziennej komunikacji: w jakiej sytuacji mogę wykorzystać konkretne zagadnienie? W ten spos? tworzymy swoisty pomost pomiędzy zajęciami prowadzonymi w szkole GC SoL oraz środowiskiem hiszpańskojęzycznym z kt?ym uczeń będzie miał kontakt na co dzień w trakcie pobytu na wyspie.

 

Ćwiczenie zagadnień gramatycznych (praktycznych i teoretycznych), charakterystyczne dla metody tradycyjnej nauczania języka, jest r?nież nieodłączną częścią naszych kurs? językowych. Opr?z teorii systematyzujacej wiedzę językową, serwujemy naszym uczniom r?#380;norodne ćwiczenia i zadania praktyczne, kt?e wykonują pod nadzorem lektora rozwijając przy tym swoje kompetencje językowe w tym zakresie.


Nasi uczniowie.

Nasi uczniowie.

Nasi uczniowie.


Me gustaría muchísimo volver a la escuela el próximo año para mejorar mi español y también porque he encontrado personas muy amables y divertidas. ¡Muchísimas gracias!

Ilaria farioli, 26, Italia.

 


Nasza rada:


Nasza rada:

Consider bringing some Spanish text of interest for your private tutoring. Working with this material will make the classes more beneficial and entertaining.