Gran Canaria School of Languages


Oficjalny egzamin DIE (Diploma Internacional de Español)

Gran Canaria School of Languages jest jedyną w Las Palmas autoryzowaną szkołą językową, kt?a posiada uprawnienia do przeprowadzania egzamin? DIE (Diploma Internacional de Español).

 

DIE jest certyfikatem wydawanym i uznawanym przez wydział Cursos de Lengua y Cultura Españolas na Universidad Pontificia de Salamanca.

 

Najważniejszy cel DIE to ocena umiejętności osoby zdającej do swobodnej i efektywnej komunikacji z innymi osobami hiszpańskojęzycznymi i osobami uczącymi się języka hiszpańskiego jako języka obcego.

 

DIE jest aktualnie najbardziej kompletnym certyfikatem z zakresu znajomości języka hiszpańskiego ze względu na r?#380;norodnośc poziom? kt?e oferuje:

  • egzaminy ustne na 10 poziomach zaawansowania

  • egzaminy pisemne na 6 poziomach zaawansowania

  • 3 rodzaje egzamin? z języka hiszpańskiego specjalistycznego: hiszpański biznesowy, hiszpański w Turystyce i Rekreacji, hiszpański medyczny.

 

Czym jest DIE?

 

Diploma Internacional de Espa?l jest certyfikatem wydawanym i uznawanym przez wydział Cursos de Lengua y Cultura Españolas na Universidad Pontificia de Salamanca.

 

Wszyscy lektorzy językowi, kt?zy regularnie aktualizują swoją wiedzę i uczęszczają na kursy oraz konferencje z zakresu nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego w celu podniesienia swoich kwalifikacji, są świadomi całkowitej zmiany podejścia do nauczania język? obcych jaką obserwuje się w ostatniej dekadzie.

 

Zmiana ta ma większy lub mniejszy wpływ na nauczanie poszczeg?nych umiejętności językowych, ale nie ma żadnych wątpliwości, iż największym modifikacjom została poddana część poświecona komunikacji werbalnej. Modyfikacje te dotyczą zar?no og?nego konceptu komunikacji werbalnej jak i sposobu jej nauczania.

 

W zamierzchłych czasach umiejętność rozumienia tekstu czytanego, kt?y zapewniał dostęp do literatury pięknej, świadczyła o znajomości języka na wysokim poziomie. Aktualnie aby m? pochwalić się znajomością języka, najważniejszą umiejętnością jaką trzeba nabyć jest zdolność m?ienia i porozumiewania się w danym języku obcym. Należy przy tym mieć świadomośc, że komunikacja werbalna wiąże ze sobą nabycie innej umiejętności językowej jaką jest rozumienie ze słuchu. Zależność ta wynika z naturalnego procesu nabywania umiejętności językowych (języka ojczystego uczymy się poprzez słuch i powtarzanie struktur językowych), kt?y dominuje nad wszystkimi pozostałymi metodami nauczania języka i w dużej mierze je determinuje.

 

Diploma Internacional de Espa?l DIE umożliwia dzieciom od 7 roku życia, młodzieży, osobom dorosłym i osobom pragnącym podnieść swoje kwalifikacje, otrzymanie pełnowartościowego na rynku pracy i uznawanego przez uczelnie wyższe certyfikatu kompetencji językowych (z zakresu znajomości języka hiszpańskiego jako języka obcego) ustnych bądź pisemnych bądź zar?no ustnych jak i pisemnych jednocześnie. Certyfikaty opisujące wspomniane kompetencje językowe zostały podzielone w nastepujący spos?:

 

10 poziom? na egzaminie ustnym: Elemental 1 i 2, B?ico 3 i 4, Intermedio 5 i 6, Avanzado 7 i 8, Superior 9 i Dominio 10.

 

6 poziom? na egzaminach pisemnych: Elemental A1, B?ico A2, Intermedio B1, Avanzado B2, Superior C1 i Dominio C2.

 

3 egzaminy z zakresu języka specjalistycznego: Negocios (język hiszpański biznesowy), Turismo (język hiszpański w Turystyce i Rekreacji) y Salud (język hiszpański medyczny).

 

Opis poziom?:

 

Opis egzamin? ustnych

 

Elemental

Poziomy 1 - 2

Swobodna konwersacja pomiędzy egzaminatorem i osobą przystępującą do egzaminu. (6-7 minut)

 

Básico

Poziomy3 - 4

Swobodna konwersacja na temat przygotowany i zaprezentowany przez osobę zdającą. (10 minut)

 

Intermedio

Poziomy 5 - 6

Swobodna konwersacja na temat przygotowany i zaprezentowany przez osobę zdającą oraz na wybrany temat spośr? kilku zaproponowanych przez egzaminatora. (15 minut)

 

Avanzado

Poziomy 7 - 8

Swobodna konwersacja na temat przygotowany i zaprezentowany przez osobę zdającą oraz na wybrany temat spośr? kilku zaproponowanych przez egzaminatora. (20 minut)

 

Superior

Poziom 9

Swobodna konwersacja na temat przygotowany i zaprezentowany przez osobę zdającą oraz na wybrany temat spośr? kilku zaproponowanych przez egzaminatora. Lektura tekstu do kt?ego egzaminator zadaje kilka pytań. Ta część egzaminu ma na celu ocenę umiejętności zrozumienia tekstu przez osobę zdającą. (25 minut)

 

Dominio

Poziom 10

Swobodna konwersacja na temat przygotowany i zaprezentowany przez osobę zdającą oraz na wybrany temat spośr? kilku zaproponowanych przez egzaminatora. Lektura tekstu do kt?ego egzaminator zada kilka pytań. Ta część egzaminu ma na celu ocenę umiejętności zrozumienia tekstu przez osobę zdającą. (25 minut)

 

 

Zasady oceniania

 

Na każdym z egzamin? można uzyskać maksymalnie 100 punkt? (20 punkt? przypada na każdą z ocenianych kompetencji językowych):

 - Płynność wypowiedzi

 - Poprawność akcentowania i wymowy

 - Rozumienie?ze słuchu oraz tekstu czytanego

 - Poprawność gramatyczna

 - Słownictwo

 

Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat D.I.E. należy uzyskać wynik minimalny 65% (65 punkt?). W przypadku uzyskania punktacji wyższej niż 85% osoba zdająca otrzyma certyfikat z wyr?#380;nieniem.

 

Z każdej z 5 części egzaminu należy uzyskać minimalną ilość punkt? aby zdać cały egzamin. Egzamin ustny i pisemny są egzaminami niezależnymi. Osoba przystępująca do egzaminu może podejść do obydwu częśći bądź tylko jednej. Uzyskany certyfikat będzie dotyczył jedynie części do kt?ej przystąpił kandydat.

 

 

Zalety egzaminu D.I.E.

 

  • Osoby pragnące przystąpić do egzaminu uprawniającego do zdobycia certyfikatu D.I.E. mogą wybrać pomiędzy egzaminem ustnym i pisemnym, bądź przystąpić do obydwu części egzaminu.

  • Egzaminy D.I.E. (Diploma Internacional de Espa?l) są realizowane nie tylko w Hiszpanii. Centra egzaminacyjne D.I.E. znajdują się na całym świecie. Sesje egzaminacyjne są organizowane niezależnie przez centra egzaminacyjne i są nadzorowane przez Miedzynarodowych Koordynator? D.I.E.

  • Osoby zainteresowane mogą zrealizować egzamin we własnej szkole lub w publicznych bądź prywatnych ośrodkach nauki języka hiszpańskiego (mających uprawnienia do przeprowadzania egzamin? D.I.E).

  • Do egzaminu mogą przystąpić osoby posiadające znajomość języka hiszpańskiego na dowolnym poziomie. Nie ma konieczności ukończenia kursu przygotowującego do egzaminu D.I.E. na konkretnym poziomie (ale jest to zalecane).

  • Egzaminy są realizowane przez cały rok. Każde centrum egzaminacyjne może wybrać dogodne dla swoich uczni? terminy sesji egzaminacyjnych.

  • Zawartość egzamin? D.I.E. w części ustnej jest bardzo r?#380;norodna i elastyczna. Osoba zdająca może sama wybrać interesujący ją temat, na kt?y chciałaby przeprowadzić konwersację podczas egzaminu.

  • Kandydaci mogą, ale nie muszą przystąpić do egzaminu na każdym poziomie zaawansowania, aż do osiągnięcia certyfikatu Dominio. Osoby zainteresowane mogą same zadecydować na kt?ym z poziom? chcą zdawać egzamin, według własnej oceny znajomości języka hiszpańskiego.

 

The school was well recommended by a friend. I rate the course overall as excellent and I recommend the school to other students. I will book a Spanishcourse at the school again."


Kristin Sigurttardöttir, Iceland.

 


Nasza rada:


Nasza rada:

Staraj się komunikować i czytać w języku hiszpańskim zawsze kiedy to tylko możliwe podczas pobytu na Gran Canarii.